Ofiara na parafię
32 / 233 71 27

Parafia Świętego Floriana

w Miedarach

DRODZY PARAFIANIE,

 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI PAŃSTWOWYMI I WSKAZANIAMI BISKUPA GLIWICKIEGO, OD DNIA 20 KWIETNIA BR., W MSZACH SPRAWOWANYCH W NASZYM KOŚCIELE, MOŻE BRAĆ UDZIAŁ 10 OSÓB (Z WYŁĄCZENIEM SŁUŻBY LITURGICZNEJ OŁTARZA).

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, USILNIE PROSZĘ, BY W TYM LIMICIE OSÓB ZNALAZŁY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM OSOBY, KTÓRE (NP. JAKO RODZINA) ZAMÓWIŁY DANĄ INTENCJĘ MSZALNĄ, BĄDŹ TEŻ REPREZENTUJĄ JAKIEŚ SZCZEGÓLNE GRONO WIERNYCH (RÓŻE RÓŻAŃCOWE, SZENSZTAT CZY INNE).

PRZEZ JAKIŚ CZAS, POZWOLĘ SOBIE W OGŁOSZENIACH, SUGEROWAĆ SKŁAD TEJ „DZIESIĄTKI” PRZY POSZCZEGÓLNYCH INTENCJACH MSZALNYCH.
LICZĘ NA WASZĄ, DRODZY PARAFIANIE, WYROZUMIAŁOŚĆ W TEJ KWESTII.

 

PROBOSZCZ PARAFII

 


 

 

WSKAZANIA BISKUPA GLIWICKIEGO

 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienia się dotychczasowe postanowienia w następujący sposób:

Utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia

25 marca 2020 roku oraz Komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku o czym należy poinformować wszystkich parafian i jednocześnie w dalszym ciągu zachęcać ich do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

Zezwala się na odprawianie Mszy św. z ludem z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła.

Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.

Kapłan udzielający Komunii św. musi obowiązkowo zdezynfekować ręce zarówno przed jej rozdaniem, jak i po zakończeniu obrzędu.
Kolejne wskazania będą publikowane w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze państwowe.

 

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

 


  

 

 BISKUP GLIWICKI

dnia 25 marca 2020 r.

 

Nr 357/20/A


DYSPENSA
OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA
WE MSZY ŚWIĘTEJ

 

Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem dzisiejszym udzielam wszystkim wiernym diecezji gliwickiej oraz przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnych oraz w uroczystości, aż do odwołania.

Jednocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.

 

 

 

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

 

Ks. Sebastian Wiśniewski

 

 

 

 

Do pobrania:
 

Dekret - Wytyczne na czas epidemii 25.03.2020

  

INTENCJE MSZALNE 25 – 31 MAJA 2020.
LIMIT OSÓB W KOŚCIELE – 15!

 

PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 DZIEŃ POWSZEDNI.
7.00. ++ rodziców Anielę i Jerzego Kojda, teściów Stefanię i Gerarda Dudek, Mateusza Hadam, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa Kojda-Dudek-Ziaja-Dziambor-Hadam-Wincel (of. od Renaty Łucji Dudek).
18.00. + męża i ojca Engelberta Knopik w rocznicę śmierci, rodziców Knopik-Ludwig oraz ++ z całego pokrewieństwa. Majowe.


WTOREK 26.05.2020 ŚW. FILIPA NERI, KAPŁANA. DZIEŃ MATKI! 1 ROCZ. ŚMIERCI KS. KOKOSZKI.
7.00. O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Matek naszej parafii (w dniu ich święta).
18.00. KONCELEBRA: 1) O błog. Boże i zdrowie dla Ojca Tomasza Siłucha CMF z okazji 8 rocznicy święceń kapłańskich. 2) + męża i ojca Manfreda Heliosz w dniu jego ziemskich urodzin. Majowe.


ŚRODA 27.05.2020 DZIEŃ POWSZEDNI.
7.00. + syna Marcela. Po mszy nabożeństwo ku czci MB Nieustającej Pomocy.
18.00. + męża i ojca Rudolfa Banysz, trzech synów, zięcia oraz za całe ++ pokrewieństwo. Majowe.

CZWARTEK 28.05.2020 DZIEŃ POWSZEDNI.
7.00. ZA PARAFIAN (z niedzieli 24 maja 2020).
18.00. + męża Pawła Banysch, jego rodziców Alberta i Martę, Stanisława i Gertrudę Sogorski oraz ++ z pokrewieństwa. Majowe.


PIĄTEK 29.05.2020 WSP. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY.
7.00. ++ rodziców Elżbietę i Jana Heliosz, Gertrudę i Gerarda Thurmer, brata Manfreda Heliosz, Marię i Brunona Nowak, szwagra Jana Góra, dziadków, krewnych i + Ojca Jana Mehla. O 6.50 – Koronka!
18.00. ++ Gertrudę i Karola Niestrój, Agnieszkę i Antoniego Musialik, Janinę i Bolesława Zamerski, Stefana Ru- czyńskiego i ++ z całego pokrewieństwa. Majowe.

SOBOTA 30.05.2020 DZIEŃ POWSZEDNI.
7.00. Za żywych i zmarłych Czcicieli Różańca Świętego od Róży Różańcowej 5 (Pani Eleonory Piskorek). O 6.30 – Różaniec. Po mszy Majowe.
18.00. + Lechosława Kurkowskiego, rodziców Henryka i Zofię Golaś, Władysława i Bronisławę Bagiński oraz ++ z rodzin Bagiński-Szkolny-Kurkowski-Golaś i za dusze w czyśćcu cierpiące. MSZA NIEDZIELNA.


NIEDZIELA 31.05.2020 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.
7.30. ZA PARAFIAN.
9.00. ++ rodziców Maselli-Gaida, szwagierkę, szwagra, całe ++ pokrewieństwo, znajomych, dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30. O błog. Boże i zdrowie dla Członkiń Róży Różańcowej 16 (Pani Krystyny Pająk).
15.00. Nieszpory niedzielne.
18.00. NABOŻEŃSTWO DLA MŁODZIEŻY!

Ogłoszenia duszpasterskie:
• Dziękujemy kolejnym Rodzinom za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o to Parafian z Miedar z ul. 1 Maja 51 – do końca.
• Przypominamy, że na ten czas, limit osób na mszy w naszym kościele wynosi 15 osób!
• We wtorek (26 maja) – Dzień Matki. Msza w intencji Matek z naszej parafii o 7.00. Zapraszamy!
• We wtorek (26 maja) msza wieczorna koncelebrowana, w intencji Ojca Tomasza Siłucha CMF z okazji jego ósmej rocznicy święceń kapłańskich. Zapraszamy serdecznie! Tego też dnia przypada 1 rocznica śmierci Księdza Romualda Kokoszki, długoletniego proboszcza w Zbrosławicach. Pamiętajmy o nim w naszych wspólnych i prywatnych modlitwach…
• W sobotę (30 maja) w naszej Diecezji święcenia kapłańskie otrzyma ośmiu diakonów. Módlmy się za Nich!
• W przyszłą niedzielę (31 maja) – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy Okres Wielkanocny. (W tym roku opuszcza się liturgiczny obchód święta Nawiedzenia NMP, które przypada 31maja).
• W niedzielę (31 maja) o 18.00 – nabożeństwo dla Młodzieży! Zapraszamy!

 

60 LAT TEMU! Z KRONIKI PARAFIALNEJ: „ 27 maja. Z powodu pogrzebu matki Ojca Jana Buhla, udaliśmy się autem, Ojciec Buhl, Gospodyni i ja (Ojciec Mehl), do Szczydrzyka, aby brać udział w pogrzebie. Potem oglądaliśmy jezioro Turawa. Po obiedzie u siostry Ojca Buhla wróciliśmy do domu”.

 


 

 

INTENCJE MSZALNE 1 – 7 CZERWCA 2020.
LIMIT OSÓB W KOŚCIELE – 15!

 

PONIEDZIAŁEK 1.06.2020 ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA. DZIEŃ DZIECKA!
7.00. O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członkiń Róży Różańcowej 14 (Pani Joanny Mansfeld).
18.00. + męża i ojca Jacka Grudzińskiego, + ojca Wolfganga Salwitzek, Janusza Grudzińskiego, ++ dziadków z obu stron, + kuzynkę Katarzynę, ciocię Elżbietę i ++ z całej rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Po mszy Czerwcowe.

WTOREK 2.06.2020 DZIEŃ POWSZEDNI.
7.00. W intencji pewnej rodziny z podziękowaniem za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, życie w wierze oraz miłości do Boga i ludzi.
18.00. ++ rodziców Ryszarda i Gertrudę Konopka, teściów Józefa i Martę Wolskich, dziadków Floriana i Jadwigę Konopka, chrzestną Józefę Nowara. Czerwcowe.

ŚRODA 3.06.2020 WSP. ŚW. MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI i TOWARZYSZY.
7.00. + Rudolfa Niedbała (of. od Sąsiadów i Znajomych z ulic: Kopernika i 1 Maja w Miedarach). Po mszy nabożeństwo ku czci MB Nieustającej Pomocy.
18.00. O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członkiń Róży Różańcowej 4 (Pani Teresy Kochel). Czerwcowe.

CZWARTEK 4.06.2020 ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA.
7.00. O nowe, liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne. Nab. pierwszoczwartkowe.
18.00. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla rodziny Szołtysik. Czerwcowe.

PIĄTEK 5.06.2020 WSP. ŚW. BONIFACEGO, BPA i MĘCZENNIKA. P-WSZY PIĄTEK MIESIĄCA!
7.00. W intencji chorych Parafian. O 6.50 – Koronka. Po mszy nab. pierwszopiątkowe.
18.00. ++ rodziców Irenę i Engelberta Nisler, całe ++ pokrewieństwo Nisler-Gacki-Kocjan-Choroba-Sogorski. Czerwcowe.


SOBOTA 6.06.2020 PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA!
7.00. Msza Ruchu Szensztackiego. O 6.30 – Różaniec. Po mszy nab. pierwszosobotnie.
18.00. ++ rodziców Łucję i Eugeniusza Daniłowicz, ojca Romana Strzelczyk, wujków Eryka, Ryszarda i Eugeniusza, ciocie Ernę i Cecylię oraz ++ dziadków Daniłowicz-Konopka-Strzelczyk-Ganzera. MSZA NIEDZIELNA.

NIEDZIELA 7.06.2020 UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ. DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA!
7.30. + męża Józefa, jego rodziców, brata Michała Depta, ++ rodziców Marię i Wacława, brata Edwarda, Bernarda Neumann, siostry Annę i Helenę, Rudolfa i Józefa Dziemba, ++ krewnych i + Ojca Jana Mehla.
9.00. ++ rodziców Ritę i Pawła Przewieślik, + ojca Karola Janoszka oraz ++ dziadków i krewnych z rodzin Skomudek-Przewieślik-Macelon-Janoszka.
10.30. ZA PARAFIAN.
15.00. Nieszpory niedzielne.

 

Ogłoszenia duszpasterskie:
• Dziękujemy Tym, którzy posprzątali w tym tygodniu nasz kościół. W nadchodzącym tygodniu prosimy o to Parafian z Miedar z ul. Kasztanowej 1 – 15.
• Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy Okres Wielkanocny. Od poniedziałku rozpoczyna się druga część Okresu Zwykłego roku liturgicznego.
• W poniedziałek (1 czerwca) – święto NMP Matki Kościoła i Dzień Dziecka. Naszym Milusińskim składamy życzenia wielu łask Bożych, zdrowia i opieki Patronki dnia!
• Przez cały miesiąc czerwiec nabożeństwa czerwcowe. Zapraszamy!
• W czwartek (4 czerwca) – święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Rano modlimy się o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne (także z naszej parafii).
• W piątek (5 czerwca) msza za Chorych. W tym momencie nie wiemy jeszcze, czy możliwa będzie wizyta kapłana z Komunią u Chorych.
• W sobotę rano – SZENSZTAT! Zapraszamy z Kapliczkami!
• W przyszłą niedzielę (7 czerwca) – uroczystość Trójcy Świętej, która kończy okres przyjmowania Komunii wielkanocnej. Tego też dnia zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.

WSPOMNIEŃ CZAR! 60 LAT TEMU, KRONIKARZ PARAFII ZAPISAŁ: „ 12 CZERWCA. Dzień Trójcy Przenajświętszej i Dzień Pierwszej Komunii świętej. 19 szczęśliwych Dzieci przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do serca swego!”.

 

 

 

CHMURA TAGÓW

Parafia św. Floriana w Miedarach,

Kościół Miedary, Florian Miedary,

Parafia św. Floriana, 

Parafia Miedary, Miedary,

Święty Florian, Klaretyni,

Parafialna strona internetowa.

KANCELARIA PARAFIALNA

  Poniedziałek - Czwartek:
14.3o oraz 16.oo

 

  W ważnych sprawach:
Po Mszy Św. porannej i wieczornej.

SZYBKI KONTAKT

  Adres:

Wolności 12 | 42-676 | Miedary

 

 

Telefon:

32 / 233 71 27

 

  E-mail:
parafia@miedary.wiara.org.pl
strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności